Výkonný výbor SDH RudolecStarostka - Pejchalová Ivana

Náměstek starostky - Fröhlich Jan ml.
Velitel sboru a jednotky - Zmeškal Lukáš
Jednatel - Fröhlich Jan st.
Strojník - Chalupa Oldřich ml., Boháček Aleš
Pokladník - Klimešová Kateřina
Kronikářka - Zmeškalová Veronika
Preventista - Vítek Filip


Volby VV proběhly řádně 28.12.2020, za účasti nadpoloviční většiny členů sboru, na valné hromadě SDH Rudolec v KD. Funkční období na dalších 5 let.


Vytvořte si webové stránky zdarma!