Novinky

- 28.10. uspořádal náš sbor společně s OÚ první ročník Drakiády. Za ideálních povětrnostních podmínek se akce zúčastnilo bezmála 30 létajících draků. Na zahřátí nechyběl teplý čaj a něco dobrého k zakousnutí. Po pouštění draka si každý mohl opéct špekáčky na ohni.

Pozvánka
Pozvánka
- 22.9. v 17:00 proběhlo okrskové cvičení v Chroustově. Námětem byla dálková doprava vody na pilu. Kromě naší jednotky se zúčastnilo také SDH Bohdalov, SDH Pokojov a SDH Chroustov.

- 16.9. se naše družstvo mužů,  doplněné dvěma sestrami, zúčastnilo XX. ročníku soutěže v požárním útoku Memoriál Jana Dřínka ve Žďáru nad Sázavou.  Konečné umístění kvůli závadě na proudnici bylo 13. z 21. družstev mužů.
- 12.9. 19:13 výjezd - TP - Odstranění nebezpečného hmyzu. Odstranění vosího hnízda na RD č.39. Použitá technika: DA, nastavovací žebřík, spreje proti vosám, ochranný oblek.

 

- 3.9. Jsme vyrazili s družstvem mužů na další hasičskou soutěž v požárním útoku - Klasice, do Velkého Meziříčí na Memoriál zasloužilých funkcionářů. Naše družstvo vybojovalo s krásným časem 50,12s opět 4. místo z 13. družstev mužů.

- 3.9. 8:34 - Výjezd - Tech. pomoc - odstranění nebezpečného hmyzu - č.p. 79 v naší obci. 

- 2.9. se naše družstvo mužů a žen zúčastnilo hasičské soutěže v požárním útoku - XXI. ročník Bohdalovského poháru. Naše družstva se umístila na 4. místě v obou kategoriích v tzv. Klasice.

- 26.8. - Výpomoc s uspořádáním cirkusového představení na fotbalovém hřišti.

- 29.7. uspořádali členové našeho sboru 3. ročník tenisového turnaje O pohár starosty obce Rudolec. Zúčastnilo se 10 hráčů ve čtyřhře od ranních hodin. Akce se opět vydařila i přes hodinovou pauzu kvůli dešti.

- 21. - 23.7.: Pouť v naší obci. Sbor zajistil provoz místního pohostinství. V sobotu jsme uspořádali vydařený pouťový výlet se skupinou Adriana. Po celou pouť byl k dispozici pronajatý skákací hrad pro děti.

- 14.7.:16:45 - Požár OA v obci Rudolec. U prodejny COOP, zahoření OA v motorové části. Uhašeno majitelem před příjezdem jednotek. Naše jednotka provedla odpojení autobaterie a protipožární opatření. Další jednotky - HZS Žďár nad Sázavou, JSDHo Bohdalov a PČR. Škoda 5000kč.


- 12.7.20:12 TP- likvidace obtížného hmyzu. Jednotka vyjela na žádost starosty k technologii obecního vodojemu. Pracovníkovi údržby vodojemu nebyl umožněn vstup dovnitř kvůli vosím hnízdům. Odstranění hnízd.

 

- 8.7. se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním útoku O pohár starosty obce Sázava. Po perfektním čase 44,08 min, jsme vybojovali krásné 3.místo. Účast celkem 18. družstev mužů a žen.

- 7.7.10:00: TP - likvidace obtížného hmyzu u RD č.p.98. Odstranění vosího hnízda.

- 3.7.18:02: TP - odstranění nebezpečné větve visící nad vozovkou. Odstranění větve, která byla zachycena na drátech rozhlasu.

- Vymalování + smontování nových prodyšných plechových skříní na zásahové obleky.

3.6. proběhla okrsková soutěž v požárním útoku tzv. Klasika. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 8x50m s překážkami a teorii. Mezi družstvy z SDH Chroustov, Bohdalov a Rudolec se naše družstva mužů a žen umístily shodně na 2. místě. U mužů nám uniklo vítězství o 0,42s. Proto jsme byli požádáni o účast na okresní soutěži, která proběhne za 14 dní. 

Sběr železného šrotu v obci.
Sběr železného šrotu v obci.

- 29.4.2023 v 13:16 Vyhlášení poplachu jednotce - Technická pomoc - oplach znečištěné komunikace v obci. Po silné bouřce doprovázené velkým množstvím krup, se začalo do obce valit z okolních polí velké množství vody a bahna. Byla zaplavena hlavní silnice a značná část obce. Jednotka prováděla řízení dopravy, zprůjezdnění hlavního tahu, odstranění nánosů bahna, pročištění zanesených kanálů a nakonec oplach komunikací. Použitá technika: DA, elektrocentrála, kalové čerpadlo, kanálový krtek a ruční nářadí. Zasahovalo 8 členů.

Pozvánka
Pozvánka

14.4. v 17:00 proběhla zkouška techniky okrsku, v obci Chroustov.


- 5. 4. 2023 v 10:50 - Požár nízké budovi č.95 v naší obci . Vyhlášení druhého stupně požárního poplachu. Požár dílny u rodinného domu, uvnitř stroje a tlakové lahve. Naše jednotka prováděla doplňování CAS (cisternových automobilových stříkaček) z nedalekého rybníka i přímo práce na požářišti. Zasahující jednotky: HZS ZR 2x CAS, HZS Polná, JSDHo Bohdalov, Rudolec, Zhoř, Nové Veselí, Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou a Policie ČR. Předběžná škoda 3,5 milionu Kč. Příčina v šetření. Lokalizace 12:30. Likvidace požáru 13:30. 

Pozvánka
Pozvánka

- 8.3.2023 Byl úspěšně zakončen projekt Vybavení pro JSDHo Rudolec. Finanční příspěvek od Nadace Agrofert v hodnotě 30 000kč. Nadaci tímto darem děkujeme. 2ks zásahových jednovrstvých obleků FireSnake, 2x zásahová obuv a 3ks zásahových rukavic.

- 3.3.2023 POZ V8 - proběhlo cyklické školení - prodloužení odborné způsobilosti velitelů jednotek a družstev na HZS v ZR  - účast 1x VJ a 2x VD

- 18.2.2023 Uspořádal náš sbor tradiční Masopust. Průvodu obcí se zúčastnilo 27 masek. Děkujeme všem spoluobčanům za podporu.

- 2.2.2023 18:31 Výjezd TP - odstranění nalomené větve nad komunikací v obci u domu č.p.29

- 8.1.2023 v 10:00: Proběhla výroční konference okrsku Bohdalov, konaná v KD v Chroustově-26.12.15:01 Výjezd - TP: Odstranění stromů a větví z neprůjezdné komunikace Rudolec - Chroustov - DA, 5 členů, 2x motorová pila


- 7.12. v 15:00 proběhla celorepubliková pieta za zesnulého dobrovolného hasiče z jSDHo Skalice u České Lípy. Jednotka držela minutu ticha nastoupená před hasičskou zbrojnicí, v zásahovém obleku a se zapnutým světelným výstražným zařízením na DA. Po celý den byla vyvěšena černá vlajka. 

Čest Tvojí památce bratře.


- 4.12. 7:08 Výjezd - Technická pomoc: Odstranění spadlého stromu na komunikaci Rudolec směr Stáj

         14:54 Výjezd - TP: Odstranění spadlého stromu na komunikaci Rudolec směr Chroustov

- 11.11. od 18:00 na sv. Martina uspořádal sbor další akci v pohostinství v Rudolci, a to pro všechny obyvatele obce. Živá hudba - Říhovi .


- 5.11.: Přijali pozvání členové SDH Nového Veselí a SDH Jívoví. V hasičské zbrojnici proběhlo pohoštění a následně také prohlídka celého areálu obce. Současně provedla jednotka z Bohdalova tlakování kanalizace ve dvoře KD.


- 14.10. Proběhlo taktické cvičení okrsku. Námětem byla dálková doprava vody na Bohdalovskou firmu Nexo, která se zabývá výrobou a prodejem lepidel pro průmyslové aplikace. Vodní zdroj byl nedaleký rybník. 4ks PPS12. Délka dopravního vedení cca 500m.


- 1.-2.10.: Výlet členů sboru do Zámeckého resortu Dětenice. Prohlídka muzea Škoda v Mladé Boleslavi, dále prohlídka pivovaru, okolí zámku a posezení ve Středověké krčmě s bohatým programem.   

- 24.9. Výjezd TP - likvidace obtížného hmyzu. Č.P.35-12.9.: Kontrola od HZS Kraje Vysočina ÚO ZR: Dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Krizový štáb obce, vybavenost jednotky, atd. Vedoucí kontrolní skupiny: kpt. Ing. Miloslav Černý. Kontrola nenalezla žádné závažné nedostatky, pouze byly doporučeny některé náměty na zlepšení. Prohlídka OÚ, KD a hasičské zbrojnice proběhla s velkým zaujetím kontrolorů.


- 4.9.: Účast na soutěži 8. ročníku Memoriálu zasloužilých funkcionářů ve Velkém Meziříčí s družstvem mužů

- 3.9.: Účast na soutěži Bohdalovský pohár XX.ročník s družstvem mužů


- 28.8.: Výlet několika členů sboru do ZR, na hasičskou fontánu, pod Zelenou horou.

- 28.8.19:10 : výjezd TP - likvidace nebezpečného hmyzu. Vosí hnízdo na rodinném domě č.99 v Rudolci.

- 18.8.18:01 : výjezd TP - provzdušnění  tří rybníků v obci na žádost majitelů. Kvůli dlouho trvajícímu suchu a minimálním srážkám, došlo k přerušení přítoků do rybníků v obci. Na hladině se začali objevovat mrtvé ryby kvůli nedostatku kyslíku. Jednotka provedla provzdušnění hladiny rybníků. Zasahovalo 7 členů, DA + PPS 12.

- 15.8.18:30: výjezd: TP - odstranění sršního hnízda z kůlny u RD č.87 v Rudolci 

- 4.8.18:02: výjezd: Technická pomoc - provzdusnění dvou rybníků v obci

- 31.7.: Uspořádal náš sbor vydařený tenisový turnaj nejen pro své členy.

- 22.-24.7. proběhla pouť v naší obci. Náš sbor zajistil každodenní obsluhu v pohostinství, dále vypůjčil a provozoval nafukovací skákací hrad na dvoře KD pro děti. V sobotu zahrála skupina PressBand.


- 9.7. Účast na hasičské soutěži O pohár starosty obce Sázava. Náš sbor se s časem 56s umístil na 7.místě. Byla to pro náš sbor premiéra a zkušenost s pořádáním klasiky v jiném okrsku. Ne ovšem s pozitivním výsledkem.(absolutní přehlížení zásadních pravidel pro Klasiku)

- 6.7. Pomoc obci s uspořádáním cirkusového představení se zvířaty na hřišti

- 18.6. se naše družstvo mužů zúčastnilo po několika letech okresní soutěže v Klasice, konané v obci Jámy. Po krásném čase požárního útoku 52,4 vteřin bychom skončily na 4. místě, ovšem kvůli drobné chybičce a 10s trestným, jsme se umístili po štafetě, pořadové přípravě a teorii na konečném 9. místě z 13. družstev mužů. Děkujeme všem členům družstva za reprezentaci sboru.

- 4.6. Proběhla po dvouleté pauze okrsková soutěž: Naše družstvo mužů obsadilo v Bohdalově, po několika letech, 1. místo a zúčastní se okresního kola 18.6. v Jámách. Celému družstvu patří velké díky, za reprezentování sboru.

- 1.6. proběhla kontrola a revize všech hasicích přístrojů z budov a prostor obce.


-13.5. proběhl sběr železného šrotu po obci. Dále proběhla garanční prohlídka a STK na DA.


- 30.4. Uspořádal náš sbor akci pálení čarodějnic pro spoluobčany. Dle ohlasů všech zúčastněných se akce velmi zdařila.

- duben: Brigáda na zaplechování stropu průjezdu u hasičské zbrojnice. ( na vyčnívajících traverzách si vlaštovky každoročně dělaly desítky hnízd a znečišťovaly okolí) + Dokončení elektrického navijáku na půdě nad hasičskou zbrojnicí, zkrz otvor v průjezdu, na sušení hadic.


- 8.4.: Proběhla zkouška techniky okrsku, letos u rybníka v Bohdalově. Účast všech sborů z okrsku (SDH Rudolec, SDH Bohdalov, SDH Chroustov a SDH Pokojov - vyzkoušely se především přenosné požární motorové stříkačky PPS12, všechny fungují v pořádku. Tato akce probíhá každý rok po zimě, ovšem je na každém sboru aby si svou techniku udržoval v dobrém (akceschopném) stavu.

Za neohlášené a nezvládnuté pálení hrozí pokuta až do výše 25000kč. Můžete použít také přímý odkaz v sekci odkazy.
Za neohlášené a nezvládnuté pálení hrozí pokuta až do výše 25000kč. Můžete použít také přímý odkaz v sekci odkazy.
Vytvořte si webové stránky zdarma!