Jednotka (JSDHO)Funkční značení hasičů

Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:

  • Velitel jednotky: Je jediný v JSDH, je zodpovědný za řízení a školení celé jednotky.
  • Velitel družstva: V JSDH je jich několik. Velitelé družstev prochází stejným školením jako velitel jednotky. Zasahující jednotka musí vždy vyjet s alespoň jedním velitelem, je jedno, jestli velitelem jednotky, nebo velitelem družstva.
  • Strojník: Řídí auto, obsluhuje čerpadlo.
  • Hasič: Ostatní členové jednotky.

Zasahující jednotka vyjíždí s alespoň jedním velitelem (je jedno, jestli velitelem jednotky, nebo velitelem družstva) a alespoň jedním strojníkem, který řídí a obsluhuje cisternu.

Každý hasič může mít navíc různé kurzy a specializace, např. školení na práci s motorovou a rozbrušovací pilou, nositel dýchací techniky, zdravotník, obsluha výškové techniky apod.

Protože u události zasahuje většinou několik jednotek, je nutné dále rozlišovat hasiče z pohledu velení u zásahu. Zejména se rozlišuje velitel zásahu, kterým je jeden z velitelů zasahujících jednotek. Většinou se jedná o velitele hasičského záchranného sboru ČR, nebo první dobrovolné, která na místo události dorazila.

Existují různé způsoby rozlišení zasahujících hasičů. Následující text přináší jejich přehled.

Funkční značení na výložkách

Následující tabulka ukazuje hodnostní značení, které se nosí nejčastěji na pracovních stejnokrojích, tzv. PS II a na zásahových oblecích.


Vytvořte si webové stránky zdarma!